Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały nr 8/98/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.02.2013 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3 wraz z załącznikami

Numer aktu: 10/139/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Obowiązujący

Zmienia: 8/98/13/IV

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się zmiany do karty oceny wniosku – kryteria merytoryczne punktowe Oś priorytetowa Przedsiębiorczość – Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczorozwojowymi a przedsiębiorstwami stanowiącej załącznik nr 8.2 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.3.

Załączniki: