Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-001/v.7/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w Książce Procedur KP-001/v.7/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Załączniki

Załączniki