Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do zawierania porozumień o współpracy i wspófinansowaniu z jednostkami samorządu terytorialnego

Numer aktu: 16/123/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-03-25

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 34/351/08/III

Informacje dodatkowe:

Udziela się Panu Władysławowi Adamiukowi – Zastępcy Dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, pełnomocnictwa do zawierania i realizowania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących współpracyi współfinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie środków określonych w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego celem poprawy i doskonalenia infrastruktury drogowej w województwie.

Załączniki: