Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020” o treści jak w załączniku, jako realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Załączniki

Załączniki