Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 125 „Poprawiania i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa – Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w zakresie zadan delegowanych Samorzadom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje sie do stosowania zaktualizowana procedure wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 okreslona w ksiażce procedur KP-014/v.3/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 125 „Poprawiania i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa – Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Załączniki

Załączniki