Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, wydzielonych miejsc postojowych i budowę infrastruktury parkingowej na działce nr 6/4, położonej w obrębie nr 6 m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 146, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu, miejsc postojowych i budowy infrastruktury parkingowej na działce nr 6/4, położonej w obrębie nr 6 m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 146, będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146.

Załączniki

Załączniki