Wersja obowiązująca z dnia

Odwołanie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W związku ze złożoną prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, odwołuje się z dniem 31 marca 2008 r. Pana Janusza Jędrasika ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Załączniki

Załączniki