Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Informacje dodatkowe:

Ocenia się negatywnie wypełnianie przez uprawnionego do rybactwa tj. XXXXXXXXX, zam. XXXXXXXXXXXXX, obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Jeziora Kępno Małe w zlewni rzeki Pisa nr 73 w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r., gdyż wody obwodu użytkowane były bez wymaganego operatu rybackiego, który określa zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej a działania związane z prowadzoną gospodarką nie były udokumentowane.

Załączniki

Załączniki