Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie zaktualizowanych zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wersja VIII)

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje zaktualizowany Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wersja VIII), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki