Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego w postaci nakładów inwestycyjnych w obcych środkach trwałych

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi majątku ruchomego stanowiącego środek trwały w postaci nakładów inwestycyjnych w obcych środkach trwałych w wysokości 42 667,95 zł.

Załączniki

Załączniki