Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Powołuje się Kapitułę rozpatrującą i opiniującą wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa w następującym składzie:

  1. Jolanta Szulc - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2. Teresa Nowakowska – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  3. Andrzej Kurzątkowski - Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. Tomasz Waźbiński – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie;
  5. Janusz Kijowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
  6. Marek Gałązka - Wiceprezes Stowarzyszenia „Przypisani Północy”;
  7. Alicja Bykowska-Salczyńska - Członkini Stowarzyszenia ‘Wspólnota Kulturowa Borussia’.”

Załączniki

Załączniki