Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron – Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron - Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie do jednoosobowego reprezentowania jednostki we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań określonych w § 5 Statutu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/855/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. oraz do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Załączniki

Załączniki