Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron – Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Numer aktu: 37/482/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-07-13

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 55/695/11/IV

Traci moc: 36/410/09/III

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron - Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie do jednoosobowego reprezentowania jednostki we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań określonych w § 5 Statutu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/855/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. oraz do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Załączniki: