Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron – Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Skowron – Dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie do jednoosobowego działania we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową jednostki, określoną w § 5 Statutu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/576/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zmienionej uchwałą Nr XV/208/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz do występowania przed sądami i udzielania w tym zakresie dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki

Załączniki