Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 06/05.

Numer aktu: 50/502/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-09-23

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 61/625/08/III

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego dokonuje wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały