Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-001 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 w czesci dotyczacej działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje sie do stosowania zaktualizowana procedure wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 okreslona w ksiażce procedur KP-001/v.6/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-20132013 w czesci dotyczacej działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013.

Załączniki

Załączniki