Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną wersję procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określoną w książce procedur KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Załączniki

Załączniki