Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Aktualizacja procedur KP-003-„Obsługa wezwania do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosku PROW na lata 2007-2013 oraz KP-007 – „Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013

Numer aktu: 42/819/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-09-07

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowane procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określone w książkach KP-003-„Obsługa wezwania do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosku PROW na lata 2007-2013 oraz KP-007 – „Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013.