Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Numer aktu: 26/518/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-05-25

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 25/294/14/IV

Informacje dodatkowe:

  1. Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie może być przyznana nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
  2. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków pieniężnych jednostki, którą kieruje Dyrektor.

Załączniki: