Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje sie do stosowania zaktualizowana wersje procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, okreslona w ksiażce procedur KP-008/v.5/z – Procedura dotyczaca monitorowania i sprawozdawczosci realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla zadan delegowanych do Samorzadów Województw.

Załączniki

Załączniki