Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 66/760/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer aktu: 10/153/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-02-24

Status: Obowiązujący

Zmienia: 66/760/09/III

Informacje dodatkowe:

Zmianie ulega preambuła uchwały, która otrzymuje nowe brzmienie: „ w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera projektu systemowego pn. „ Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport ”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Załączniki: