Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr VIII/153/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w 2008 roku

Informacje dodatkowe:

Dotychczasowy § 1 Uchwały Nr VIII/153/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w 2008 roku otrzymuje brzmienie: "Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczy na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w ramach obowiązku służby publicznej na rok 2008 kwotę 24 121 400 zł."

Załączniki

Załączniki