Wersja obowiązująca z dnia

Podjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działań zmierzających do organizacji i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na rok 2008

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmie działania zmierzające do zgłoszenia zapotrzebowania pasażerskich przewozów kolejowych w ramach obowiązku służby publicznej na rok 2008, zapewniających potrzeby mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 23 000 000 zł.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 24.66 KB, data dodania: