Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nieokreślonych przepisami o działalności pożytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Numer aktu: VIII/145/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-05-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się „Zasady udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nieokreślonych przepisami o działalności pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku”.

Załączniki: