Wersja obowiązująca z dnia

Określenie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego

Informacje dodatkowe:

§ 1

Określa się kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego na finansowanie zadań fakultatywnych, związanych z obsługą bezrobocia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki