Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Określenie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego

Numer aktu: V/68/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-02-06

Status: Obowiązujący

Zmieniony przez : XV/319/08

Informacje dodatkowe:

§ 1

Określa się kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego na finansowanie zadań fakultatywnych, związanych z obsługą bezrobocia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.