Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: przyjęcia Procedur refundowania i rozliczania kosztów funkcjonowania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załączniki

Treść aktu

Załączniki