Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich obręb 0014 Jebramki, Gmina Prostki, zagrożonego działaniami inwestorów farm fotowoltaicznych.

Załączniki

Treść aktu