Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 1 miasta Giżycko jako działki nr 274/7 i nr 274/8

Załączniki

Treść aktu