Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego

Załączniki

Treść aktu

Załączniki