Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 132, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227/6 w obrębie nr 32 m. Elbląg

Załączniki

Treść aktu

Załączniki