Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037

Załączniki

Treść aktu