Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2022-2039.

Załączniki

Treść aktu