Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Treść aktu

Załączniki