Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Załączniki

Treść aktu