Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich

Załączniki

Treść aktu