Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim

Załączniki

Treść aktu

Załączniki