Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

  • uchwała Oś 2
    format: pdf, rozmiar: 694.29 KB, data dodania:

Załączniki

  • wykaz zmian Oś 2
    format: pdf, rozmiar: 1008.96 KB, data dodania:
  • SzOOP Oś 2
    format: pdf, rozmiar: 3.69 MB, data dodania: