Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej w Ełku, z siedzibą przy ul. ul. Bahrkego 2 B.

Załączniki

Treść aktu