Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w uchwale Nr XIII/259/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr XIII/259/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotychczasowy § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) Danuta Przywoźna”.

Załączniki

Załączniki