Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Zespołu Monitorującego do monitoringu i ewaluacji „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 roku”

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Zespół Monitorujący w celu monitoringu i ewaluacji „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku” w składzie:
 1. Halina Sarul – Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Joanna Karpowicz – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Edyta Jędrzejewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Mirosław Pampuch– Starosta Olsztyński/Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 6. Mirosława Grochalska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.
 7. Elżbieta Bronakowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
 8. Danuta Plucińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.
 9. Arkadiusz Paturej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
 10. Jarosław Borowski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
 11. Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
 12. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska – Profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 13. Tadeusz Milewski – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 14. Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 15. Andrzej Taborski – Członek Zarządu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki