Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 513.32 KB, data dodania:

Załączniki

  • Załącznik nr 1
    format: pdf, rozmiar: 529.23 KB, data dodania: