Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.

Numer aktu: 5/59/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem przepisów:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 12/157/19/VI

Zmienia: 23/464/18/V

Traci moc: 4/47/19/VI

Informacje dodatkowe:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem przepisów:

  1. § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;
  2. § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.
  3. § 1 pkt 6:
    1. w zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r. polegających na dodaniu § 89 ust. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.,
    2. w zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r. polegających na dodaniu § 89 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Załączniki: