Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.

Numer aktu: 4/47/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 5/59/19/VI

Zmienia: 23/464/18/V

Załączniki: