Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  1. Przyjmuje się do stosowania zaktualizowana procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarzadzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określona w książce procedur:
    1. KP-010/v.3/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
  2. Procedura, o której mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki