Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

 1. Przyjmuje się do stosowania zaktualizowane procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określone w książkach procedur:
  1. KP-001/v.3/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”;
  2. KP-003/v.3/z - Obsługa wezwania do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  3. KP-004/v.3/z - Zmiany umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  4. KP-005/v.3/z - Wykrywanie i wyjaśnianie nieprawidłowości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  5. KP-007/v.3/z - Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  6. KP-006/v.2/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 2. Procedury, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki