Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określona w książce procedur KP-010/v.2/z – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja Os 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013.

Załączniki

Załączniki