Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712007-04-24VII/110/07Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi WojewództwaObowiązujący
722007-04-24VII/124/07Zmiana uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieliObowiązujący
732007-04-24VII/112/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006Obowiązujący
742007-04-24VII/113/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego materiału pt. „Realizacja zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego w roku 2006 na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
752007-04-24VII/131/07Uzupełnienie składu osobowego Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha KętrzyńskiegoObowiązujący
762007-04-24VII/134/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoObowiązujący
772007-04-24VII/136/07Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoObowiązujący
782007-05-29VIII/147/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieObowiązujący
792007-05-29VIII/151/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
802007-05-29VIII/139/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za rok 2006Obowiązujący
Strona 8 z 1222