Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie podpisania przez województwo warmińsko-mazurskie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.10.2018r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – dokumentu opracowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Załączniki