Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zgłoszenia kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

do zgłaszania kandydatów

na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  • termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r.
  • zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i 3 rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17
  • poniżej w załącznikach umieszczone są informacje i dokumenty wymagane do zgłoszenia kandydata do Rady

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 80, 89 512 58 76, 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.pl

Załączniki: