Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA - KRAINA KREATYWNOŚCI z siedzibą w Jerutkach

Uchwała Nr 33/724/18/V Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Mobilny Dom Kultury” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA - KRAINA KREATYWNOŚCI z siedzibą w Jerutkach w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.