Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Załączniki: